Hakkımızda

Lider Gayrimenkul Değerleme A.Ş. sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerlemesi konusunda hizmet vermek amacıyla 14.03.2006 tarihinde kurulmuş olup, SPK’nın Seri VIII, No:35 sayılı ”Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere, 28.12.2007 tarih ve 47/1284 sayılı Kurul toplantısında Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Listesine alınmış olup bu husus SPK’nın 200/54 sayılı haftalık bülteninde yayımlanmıştır.

Bunun yanında, değerleme konusunda Bankacılık mevzuatında yapılan düzenlemelere paralel olarak yaptığımız başvuru sonucunda; Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’in 11. maddesine istinaden, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 07.04.2011 tarihli Kararı ile Şirketimize, ‘Bankalara, Yönetmeliğin 4. maddesine giren gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi hizmeti verme yetkisi’ verilmiştir.Şirket merkezimiz İstanbul’da olmak üzere, tamamı lisanslı ve konusunda deneyimli çözüm ortaklarımızla Türkiye genelinde değerleme ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

HEDEFİMİZ

Müşterilerimize güvenilir, bağımsız, bilimsel metotlarla uluslararası standartlarda raporlar hazırlamak

Değerleme hizmetlerinde etkinlik, kalite ve sürekliliği sağlamak

Mortgage Sistemi kapsamında yapılacak gayrimenkul değerleme hizmetlerinde önemli bir aktör olmaktır.