İmar Barışı Yönetim Danışmanlığı

31.12.2017 tarihinden önce yapılmış;

 • Yapı ruhsatı ya da iskanı olmayan yapılar,
 • Yapı ruhsatı ya da iskanı bulunan, ancak ruhsat ve eklerine aykırı bölümler içeren yapılar,

hakkında Yapı Kayıt Belgesi almak suretiyle kayıt altına alınmasını sağlar.

Yapı Kayıt Belgesi başvurusunda bulunmak için;

 • Öncelikle ruhsatı ya da iskanı olmayan yapıların alanı ya da ruhsat ve eklerine aykırı kısımların alanı tespit edilir.
 • Bu tespite göre yapı maliki ya da vekili tarafından, e-Devlet ya da yetkili kurum ve kuruluş üzerinden, tespit edilen yapı alanına göre beyanda bulunularak Yapı Kayıt Başvuru Formu doldurulur.
 • Başvurular 31.10.2018 tarihine kadar yapılabilir. Yapı Kayıt Belgesi bedeli ise 31.12.2018 tarihine kadar ödenebilir.
 • Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile yapının ya da aykırı kısımlarının yaklaşık maliyet bedellerinin toplamı üzerinden konutlarda % 3, ticari kullanımlarda % 5 oranında hesaplanır.
 • Başvurunun e-Devlet üzerinden yapılması ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin ödenmesinden sonra, Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan Yapı Kayıt Belgesi, e-Devlet üzerinden alınır.
 • Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların maliki ya da vekili, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili Belediyeye, dışında ise İl Özel İdaresi’ne vermek zorundadır.
 • Yapı kayıt Belgesi alınmış yapılara elektrik, su, doğalgaz bağlanabilir. Haklarında yıkım kararı ya da tahsil edilmemiş para cezası kararları varsa bu kararlar iptal edilir.
 • Yapı Kayıt Belgesi;
 • Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinde,
 • İstanbul tarihi yarımada içinde kroki, sınırları ve koordinatları belirtilen alanlarda,
 • Gelibolu Yarımadasında belirlenmiş tarihi alanda
 • Kesinleşmiş planlarda sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazine taşınmazları üzerinde,

Bulunan yapılar hakkında düzenlenemez.

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılması ya da kentsel dönüşüm uygulanmasına kadar geçerlidir.

İmar barışı ile ilgili tüm süreçlerde firmamız danışmanlık hizmeti vermektedir. İletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.